Poetul săptămânii Poeți români Poeți străini De la voi Media Despre noi


Poezii de dragoste
Poezii pentru copii
Poezii crestine
Poezii despre mama
Poezii de primavara


Puteți primi o poezie pe săptămână prin
Consultanta IT
Marius Apetrei


Aurel Pastramagiu (1922 - ...; biografie)

Aiud
Somnolență
Tresărire
Miezul nopții
Toamna vieții
Construcție
Sinteză
Bun – rău
Fiul omului gândit-a pe Golgota
Porumbeii Aiudului         Aiud

Aiudul, galera destinelor noastre,
Ne poartă pe-a timpului unde albastre
Spre-un țărm neștiut, spre-un port neatins,
Spre-un far ce în noapte de mult stă aprins.

Ne frângem în grelele lanțuri, sub bice,
Sleiți, unii trupul se zbat să-și ridice;
Pe rând, tot mai multe zac ramele-n loc,
Galera-i o frunză-n al vântului joc.

Și azi, ca și ieri, mor pe nava cu vele
O ziuă cu soare, o noapte cu stele
Și-asemeni bătrânilor zei din Olimp,
Ni-i viața un zbor peste spațiu și timp.

În suflet purtăm paradisele ninse,
Parfumul pierdut din grădinile stinse,
Iar gândul se  frânge-n tăcerea de mort:
Câți oare vedea-vom intrarea în port?

Dar vie ni-i dragostea-n pieptul ce doare,
Credința ni-i cântec, ni-i rază de soare,
Când viforul soartei, când crivățul crud
Ne murmură-ntr-una: Aiudul, Aiud... 
	09. 03. 1951
	Colonia Mina Baia-Sprie

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii


         Somnolență

Plăpânde umbre, dese, contururile-neacă,
Sub umede amurguri de neagră catifea,
Lin, gânduri se alungă, corăbii largi când pleacă
Vălătucită scamă, nori lunecând abia.

Noian de frunze moarte se risipesc simboluri
În colbul dens al boltei pustiului azur,
Misterul se resoarbe în primele lui goluri
Îmbietoare noapte mă-nvăluie-mprejur.

Din viorii adâncuri ce-aripile-și răsfiră
Vapori de crin, otravă pe suflet se preling,
Neantul de lingoare destins lasciv respiră,
Fluide amăruie m-alintă, mă cuprind.

Și când himeric, unda fântânelor tăcerii,
Alunecând, mă fură afund, tot mai afund,
Prin pâcla îmbătată cu-aromele-nserării,
Mă mistui lent și totul și toate se ascund.
	09. 03. 1953
	Colonia Mina Valea-Nistrului

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii


         Tresărire

Au adormit aroma și misterul,
Petala-și culcă visul în fântâni,
Topit în lacrimă albastră, cerul,
Mărgăritar oftat l-îngrop în mâini,

Și când pe unduitul întuneric
Văpaia ruginește în tăciuni,
Tresar din somn, din vise mă desferic
Și urc pe aurori de rugăciuni.

Suișu-i fluturare peste ape;
Înrourat, pe cruce de catarg,
Mai limpede e cerul, mai aproape,
Rotiri de îngeri susură în larg.
	06. 1957
	Penitenciarul Gherla

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii


         Miezul nopții

Coboară lent și trist coboară
Pe-a îndoielii serpentină
Topită undă pe vioară,
Otrava nopților, felină.

Jur-împrejur, genună sumbră
Cenușa zării troienită,
Stingând contururi vagi de umbră
În fremătare infinită.

Amarul clipelor profunde
Îl sorb acordurile vane,
Dând cadențatelor secunde
Întinsul vastelor oceane.
	03. 1964
	Colonia Periprava

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii


         Toamna vieții

Pe creasta vremii sure
În estomparea ceții
Plâng cerbul tinereții
Din tainică pădure.

Cu dansuri largi, rotunde,
A frunzei agonie
M-adulmecă, mă-mbie,
Amurgul mă pătrunde.

Zadarnic or să vină 
Miresme-n seara goală,
De-o vegetală boală
Mi-i sufletul rugină.

Târziu, prin ploaia lentă
A frunzelor aramă
M-ascunde, mă destramă,
Tristețea grea, latentă...
	24. 11. 1964

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii


         Construcție

	Motto: Viața este creație, nu construcție.

Întind o mână și culeg luceferi,
Iar din adânc desprind cristalul pur
Și ape negre-am strâns jur-împrejur,
Să-mi crească anii luminoși și teferi.

Tot culegând, fărâmele se-adună,
Bucățile de piatră mă cuprind,
Mă-mpresură, mă-ngroapă ca-ntr-un grind,
Nisip uitat în inutilă dună.
	24. 12. 1969

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii


         Sinteză

Târziu și timpuriu stau față-n față,
Lumină și-ntuneric se privesc,
Firesc e Nepătrunsul Nefiresc,
În neschimbata curgere de viață.

În preafinit nemărginita zare
Acorduri largi tăcerile ascund;
Ascult atent la tonul lor profund
Și crește-n mine aspră întrebare.

Un deget, doar un deget pus pe rană
Nedumerirea o transformă-n crez...
Ce vis mai alb mai pot să-mi luminez,
Când Necuprinsul L-am cuprins sub geană?

Târziu și timpuriu stau față-n față,
Lumină și-ntuneric se privesc,
Firesc e Nepătrunsul Nefiresc,
În neschimbata curgere de viață.
	24. 12. 1969

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii


         Bun – rău

E noapte târziu;
Simt capul un rece sicriu,
Iar gândul ce-l port
E palid și țeapăn, e mort.

În zare de veac
Se-nalță pe labe un drac,
Privirea-i de jar
Îmi lasă în gură amar.

Mă fac tot mai mic;
Mi-e sufletul slab și pitic
Și neputincios copilaș
Plâng; mi-e silă, sunt laș...

Dar, plânsul, prelinsul,
Mă spală cu tot dinadinsul,
Și-ntors din pustiu
Simt gândul că mișcă, și-i viu.

El soarbe duh nou,
Își simte destin de erou
Și lupta începe pe față:
Rău – Bun, între moarte și viață.
	11. 02. 1946

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii


         Fiul omului gândit-a pe Golgota

Cu cercuri largi, un vultur mă-ncunună
Când cer și apă una-s în furtună;
Cutremure pământu-adânc îl scurmă
Și fulger e Cuvântul de pe urmă.

Mi-e gândul nucă-nțepenită-n coajă
Și dragostea tot lacrimi pe răboaje;
În coastă simt o lance-n fapt de seară
Și gura plină de-o licoare-amară.

Tăceri adânci mă-mpresură cu ape
Și îngerii de straje-mi stau aproape;
Mă cheamă dorul, cerul și Făptura
Dar trebuie să împlinesc Scriptura.

Mi-e somnul apă grea, lumină moartă,
În setea de-a zidi o altă soartă:
Să ard Păcatul strămoșesc, Lumină
Din jertfa Mea și Grația divină.
	16. 05. 1946

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii


         Porumbeii Aiudului

	Motto: Uneori, un porumbel luneca pe la fereastra noastră. Să fie un semn?

Porumbelul – I
Mistuitor, azurul se revarsă
Peste arome, forme și culori,
Cu ramuri de măslin, din zarea ștearsă,
Lui Noe îi aprinde aurori.

Și cerul tot, când cobora în ape
Înfiorată undă de Iordan,
Cu cercuri largi, prin limpezimi pe-aproape,
Tot El încredința și pe Ioan.

Plutire nefirească peste fire,
Rotire revărsândă de tării,
Din taina zării, din nemărginire
Ne adă semnul noii mărturii.
	08. 09. 1967

Porumbelul – II triptic

Potopu-amorțise – “Sub zare senină
Deschide bătrâne năier
Și saltă rotire spre cer
Zglobiu porumbel săgetând în lumină!”

Spre viu alburiu, afundiș, în plutire,
Aripile-i flutură lin
Cu-o creangă, lăstar de măslin,
Și-n iureș aprinde o nouă zidire.

		*
Profundă e clipa când fiul împlântă
Piciorul în râul Iordan,
Smerit să-L boteze Ioan
Și glas părintește Îl binecuvântă.

Iar duhul în chip de porumb, întărește
Prin susur de-aripă prea calm,
Zvonită colindă și psalm
Ce urcă, corolă de raze, cerește.

Lumină-i cuvântul, stârnită bulboană
Și viscol în cuget buimac,
Sfârșit și țâșnire de veac,
Imperiului păcii de-a pururi icoană.

		*
Desprăfuie-mi, Doamne, vederea ce-adastă
Prin beznele care mă frâng,
Crâmpei din edenicul crâng,
Suav porumbel lunecând la fereastră.

În zboru-i să-mi cearnă a liniștii boare,
Afund să mă poarte-n azur,
Să-mi fâlfâie jur-împrejur,
Adânci melodii fulgurat să presare.
	14. 10. 1982

Din antologia „Acești mari poeți mici”.
Texte culese de Mihai Rădulescu din antologia „Poeți după gratii”
realizată de Constantin Aurel Dragodan si publicată de Mihai Radulescu

La inceputul paginii