Luminiţa Suse - Geometrii singulare

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
SUSE LUMINIŢA
Geometrii singulare / Luminiţa Suse
Bucureşti: Pro Transilvania, 2003
ISBN 973-8463-52-1

821.135.1-1

Editura PRO TRANSILVANIA Bucureşti, 2003

Redactor de carte: prof. dr. Tudor Opriş
Membru al Uniunii Scriitorilor din România
Şi al Academiei Internaţionale “Mihai Eminescu”
Coperta color realizata de Adina Ungur
cu desene de Theodor Gheorghiu
Grafica: Theodor Gheorghiu


Cercul Poetilor Disparuti
www.cerculpoetilor.net